ThaTiWin & LegoHome trên "Cuộc Đua" của chính mình

 

Chúng Tôi chọn đi trên con đường đầy "Thử Thách"

Bởi Chúng tôi "Đang Bước Tới" Cột mốc của "Tuổi Trưởng Thành"

Chúng Tôi vẫn bước tiếp, Để Khai mở "Những Giới Hạn" của chính mình

Dù chặng đường nhiều "Chông Gai"

Bằng "Nhiệt Huyết" và "Đam Mê"

Bằng "Bản Lĩnh" và "Trách Nhiệm"

Chúng Tôi "Sắt Đá" và "Gan Lì"

Chúng Tôi " Tự Cường" để "Tiến Bước"

Chúng Tôi "Đồng Lòng" Tạo nên "Một Hành Trình Mới"

Viết lên "Bản Giao Hưởng" của Riêng mình

Chúng Tôi sẵn sàng cho một "Phiên Bản Năng Động Hơn"

Viết bình luận