Định Hướng Và Phát Triển

LegoHome lấy lĩnh vực sản xuất và kinh doanh truyền thống là giải pháp tổng thể về cửa làm nền tảng phát triển cho toàn hệ thống, tạo thế đứng vững chắc để LegoHome phát triển sang các lĩnh vực khác. Với kinh nghiệm và uy tín trên thương trường, LegoHome sẽ tập trung mọi nguồn lực để duy trì và chiếm lĩnh thị phần trong nước, phát triển trở thành thương hiệu hàng đầu của ngành cửa.

LegoHome sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực như: trang trí nội ngoại thất, xây dựng nhà để kinh doanh... Ngoài ra, LegoHome cũng sẽ tiến hành liên doanh, liên kết với các đối tác khác để khai thác những lợi thế và ưu điểm của các bên trên tinh thần hợp tác và cùng nhau phát triển.